Print

פעל לניהול הסכסוך שלך באופן עצמאי, בהנחיה אישית

אימון הוא הליך שבו משתתף צד אחד לסכסוך (יכול להיות אדם אחד או יותר), במהלכו יקבל כלים להעריך את הסכסוך בו הוא מעורב, להעריך את האופן בו הוא פועל ומתמודד עם הסכסוך, ולבנות אסטרטגיה לניהול ופיתרון הסכסוך. במידה והפיתרון כולל פנייה לצדדים אחרים, האימון מכין את המשתתף לפנייה ברורה ואפקטיבית, בהתבסס על כלי הגישור.

מהו אימון ליישוב סכסוך?
מדוע להשתמש באימון בסכסוך?
מתי ניתן להשתמש באימון ליישוב סכסוכים?
מיהו המאמן?
כמה עולה אימון?