• Courses 1, Consensus building קורס גישור בסיסי: מקנה למשתתפים בו כלים יישומיים מקצועיים להתמודדות עם קונפליקטים בחיי היום יום האישיים, כמו גם מיומנויות גישוריות לפתרון מחלוקות בהסכמה. הקורס מזכה בתעודת מגשר המוכרת על ידי הנהלת בתי המשפט המאפשרת התקדמות מקצועית בתחום יישוב סכסוכים, בין אם בתחום הגישור, עריכת הדין, הטיפול, מדיניות ציבורית ועוד. הקורס של מוזאיקה מתקיים בתוך מרכז גישור פעיל, המתמקד בעשייה יומיומית בתחום הגישור מעל לעשור.

 

  •  פרקטיקום (התנסות מודרכת בגישור): קורס פרקטיקום הינו השלב המתקדם להסמכה כמגשר בישראל והוא מעניק למשתתפים תעודה המוכרת ע”י הנהלת בתי המשפט. תוכנית הפרקטיקום של מוזאיקה כוללת היכרות עם עולם הגישור בשטח מיד לאחר הקורס.

 

  •  התמחות בגישור ומוגבלות: מטרת הקורס להכשיר מגשרים וצוות פעילים במרכזי גישור להנחות גישורים מעולם התוכן של גישור ומוגבלות (NIMBIY, אפוטרופסות, שילוב של בעל מוקבלות בקהילה ועוד) וכן המונגשים לבעלי מוגבלויות. ההתמחות כוללת היכרות עם הנושאים הבאים: שיח זכויות, היכרות עמוקה עם החקיקה והדין, השלכות שונות של הנכות בחדר הגישור עצמו, עמדתו של המגשר, בעיות תקשורת, קשיים פיזיים, קשיים בהבנה, קשיים נפשיים. כולל תרגול באמצעות סימולציות, חילוץ דילמות, פסיכודרמה ועבודה בקבוצות קטנות.

 

  •  גישור וזקנה: מטרת הקורס להכשיר מגשרים וצוות פעילים במרכזי גישור להנחות גישורים מעולם התוכן של הגיל השלישי (צוואות, אפוטרופסות, מעבר לדיון מוגן ועוד) וכן המונגשים לגיל השלישי. ההתמחות כוללת היכרות עם הנושאים הבאים: אפוטרופוסות, צוואות, ירושות, טיפול בהורים מבוגרים ושיתוף פעולה בין אחים. הקורס כולל תרגול מעשי באמצעות סימולציות, חילוץ דילמות, פסיכודרמה ועבודה בקבוצות קטנות.

 

  • Print בניית הסכמות בתהליכי התחדשות עירונית: מטרת הקורס להכשיר מגשרים וצוות פעילים במרכזי גישור לפעילות בתחום התחדשות עירונית: מושגי יסוד בתכנון ובניה, מושגי יסוד בהתחדשות עירונית, דגש על כלי הגישור הרלוונטיים להתמודדות עם האתגרים הצפויים, תיאור מודל המעורבות של הפעילים בפרויקטים של התחדשות עירונית ועוד. יש אופציה לשלב עם חלק מעשי בשטח, שכולל התנסות בפרויקטים בליווי מנחה ובהנחיה הדדית (יציאה לשטח עם מנחה בכיר; מפגשי הנחיה תהליך למידה מקדים לפני היציאה לשטח ותחקיר למטרות למידה לאחר החזרה מהשטח).

 

  •  בניית הסכמות בבתים משותפים: מטרת הקורס להכשיר מגשרים וצוות פעילים במרכזי גישור לפעילות בתחום בניית הסכמות בבתים משותפים. ההכשרה כוללת חלק תיאורטי חוויתי, דרך סימולציות ומקרי בוחן, וחלק מעשי בשטח. החלק התיאורטי מתמקד בתכנים הבאים: היכרות עם חוק הבתים המשותפים; התמודדות עם חסמים ואתגרים (תתי קבוצות, יחסי כוחות ועוד); דינאמיקה קבוצתית ועוד. דילמות בעבודת המנחה בתהליכי בהנחית הסכמות; החלק המעשי בשטח נעשה דרך התנסות בפרויקטים בליווי מנחה ובהנחיה הדדית: יציאה לשטח עם מנחה בכיר; מפגשי הנחיה תהליך למידה מקדים לפני היציאה לשטח ותחקיר למטרות למידה לאחר החזרה מהשטח.