שותפים נוספים:

עיריית ירושלים – מוקדי מיצוי הזכויות

עיריית ירושלים – אגף חברה – המחלקה לשירותים קהילתיים

עיריית ירושלים – אגף רווחה

עיריית ירושלים – מנהלת רובע אורנים

עיריית ירושלים – … – ההיבט החברתי בתכנון

מנהל קהילתי הר נוף

ג’וינט ישראל – תכנית משעול