נurban-renewal-2-consensus-building-community3יהול וייזום פרויקטי התחדשות עירונית זו אמנות מורכבת, הדורשת התייחסות למרכיבים מקצועיים שונים ממגוון תחומים מקצועיים. כדי ליזום פרויקטים אפקטיביים, על היזם להיות מומחה בכל הנושאים השונים הרלוונטיים להתחדשות עירונית, כגון נושאים כלכליים ותכנוניים, וכן עליו להכיר את רזי הבירוקרטיה המקומית בכל פרויקט ופרויקט.

לאורך השנים עמדו בפני יזמים חסמים שונים לאפקטיביות של הפרויקטים, ובראשם – בין השאר – החסם הבירוקרטי. עם הסרתו ההדרגתית בשנים האחרונות, מתגלה חשיבותו של חסם משמעותי נוסף – המורכבות החברתית של הפרויקטים.

למעשה, תהליכי התחדשות עירונית מושתתים על כלים מעולמות הכלכלה והתכנון, ואילו המרכיב האנושי בפרויקטים אלה איננו מטופל באופן מקצועי במרבית הפרויקטים. הכלים המצויים כיום בידי היזמים ובידי הרשויות לטיפול בסוגיות החברתיות פשוט אינם מקצועיים מספיק, עובדה שגורמת לפרויקטים רבים להתקע, להתארך ולגרום לנזק חברתי וקהילתי משמעותי ולהקמתם של סכסוכים מרים בין התושבים לבין עצמם, בינם לבין היזמים ולרשויות, וכו’.

שאלות ותשובות:

אילו שירותים אני יכול לקבל ממוזאיקה כיזם?
האם יש חובה לבצע עבודה חברתית בפרויקטים של התחדשות עירונית?
מדוע פרויקט שהוא 'חברתי יותר' הוא גם 'כלכלי יותר'?
מי מבצע את תהליכי הליווי והייעוץ בתחום ההתחדשות העירונית?
אני מעורב במקרה מיוחד. כיצד אפשר לבדוק אם מוזאיקה יכולה לתת מענה לצרכים שלי?
כמה עולים השירותים השונים?