urban-renewal

האתגרים החברתיים העולים מתהליכי התחדשות עירונית הופכים ברורים יותר ויותר, עם הזמן ועם הנסיון המצטבר. האם ניתן לתת מענה לאתגרים אלה? אם כן, כיצד? מה מקומו של הממסד במתן סיוע שכזה?

מוזאיקה עוסקת משנת 2012 בפיתוח ויישום בפועל של מודלים שונים בתחום ההיבטים החברתיים של התחדשות עירונית. חלק משמעותי מפעילותינו הוא במתן סיוע, ייעוץ וליווי לעיריות, מינהלות התחדשות עירונית, גופי קהילה ורווחה ומרכזי גישור בכל רחבי הארץ.

מוזאיקה מחזיקה ברשת ענפה של שיתופי פעולה עם גופי ממסד, משרדים ממשלתיים, אקדמיה וגופים מקומיים, ובכך מתאפשר מתן של מענה מדויק וייחודי לאתגרים החברתיים המגוונים והשונים המתגלים בכל עיר.

 

בין הפרויקטים השונים שביצעה מוזאיקה בעבר עבור עיריות, מינהלות להתחדשות עירונית וגופים מקצועיים:
ליווי תושבים במתחמי התחדשות עירונית בתהליכי פינוי-בינוי ותמ”א 38
כתיבת דו”חות אפיון חברתיים (תסקיר חברתי) למתחמי התחדשות עירונית
יישוב סכסוכים, גישור, בניית הסכמות וליווי משא ומתן – בין תושבים לבין יזם, בין תושבים לבין עירייה ורשויות, ובין כל הגורמים המעורבים
הנחיה של תכנים מקצועיים בתחום בניית ההסכמות, גישור, התארגנות תושבים, הקמת נציגות, ניהול משא ומתן – בקורסים מקצועיים ובקורסי תושבים
פיתוח מודלים מקצועיים והכשרה להתמודדות עם היבטים חברתיים של התחדשות עירונית לגופים מקצועיים