Neighbors 3במציאות היום-יום, אנו נתקלים לא פעם בצורך להתמודד עם העברת מסר בצורה בונה; ניהול שיחות קשות והתמודדות עם מחלוקות– הן בחיים האישיים והן במסגרת עבודתנו המקצועית. עולם הגישור מכיל בחובו סל של טכניקות וכלים יישומיים לפתרון סכסוכים בהסכמה המאפשר שימור ושיפור מערכת יחסים. המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה של מוזאיקה מציע מגוון סדנאות, באורכים שונים, לרכישת כלים מעשיים ופרקטיים להעברת מסר, תקשורת אפקטיבית והתמודדות עם מחלוקות.

 

תכנים מרכזיים

  •  היכרות עם מושגי יסוד בהבנת קונפליקט.
  •  כלים בתקשורת אפקטיבית.
  •  כלים בניהול “שיחות קשות”.
  •  מיומנויות בהתמודדות עם קונפליקטים ומו”מ
  •  ועוד.

בין שיטות הלימוד

  •  חומר תיאורטי.
  •  ניתוח מקרים וסימולציות של סיטואציות יום-יום שכיחות.
  •  דיונים קבוצתיים.
  •  סרטונים.
  •  ועוד.