תשעה באדר הוא היום בו, לפני כ-2,000 שנה, הפכה המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, מחלוקת אשר החלה כשלוה וקונסטרוקטיבית (“מחלוקת לשם שמיים”), לסכסוך אלים והרסני סביב הצבעה על 18 נושאים משפטיים. סכסוך זה הביא למותם של 3,000 תלמידים. מכון פרד”ס בחר יום זה , שחל השנה ב-9 בפברואר, ליום מחלוקת לשם שמיים, יום המוקדש ללימוד ויישום מודלים לניהול קונפליקטים באופן קונסטרוקטיבי. במסגרת יוזמה זו, יועלו לבלוג של מוזאיקה טיפים וסיפורים מעולם הגישור.

למרכז הגישור של מוזאיקה פנה גבר סביב נושא מינוי אפוטרופוס לאשתו, הסובלת מדמנציה. הקשישה טופלה בביתה על ידי בעלה, ולה שני ילדים מנישואין קודמים שגרו מחוץ לעיר וביקרו באופן קבוע. השלושה מונו כאפוטרופוסים משותפים על הקשישה לתקופת ניסיון של ששה חודשים, כאשר בשל היחסים הבעייתיים ששררו בין הבעל ושני הילדים, לא היה הרבה סיכוי שתקופת הניסיון תוארך. במקרה זה, לאור היחסים הקשים בין הצדדים, נראה שלא יהיה מנוס לשירותי הרווחה מהמלצה על מינוי אפוטרופוס חיצוני, שבסופו של דבר עלול להיות לרועץ לכל המעורבים.
לבעל היו טענות קשות כלפי הילדים, הוא הרגיש שהם מגבילים את ההוצאות שלו ואת אורח חייו, אינם מעריכים את ההשקעה העצומה שלו בטיפול ובדאגה לאימם, אינם מסייעים בטיפול, ולמרות שהוא המטפל העיקרי, אינם מאפשרים לו להחליט בכל עניין שקשור לאמם.
הליך הגישור אפשר לשלושה להגיע להבנות חדשות ורלוונטיות למערכת היחסים שביניהם. כל אחד מהם היה מסוגל בעקבות ההליך להבהיר את עמדותיו ומחשבותיו, לומר את אשר על לבו ולהישמע על ידי הצד ה”אחר”. הם דנו בצוותא ודיברו על החשיבות שבהמשך דו- השיח ביניהם, והגיעו למסקנות משותפות בדבר המשך הטיפול והסדרת העניינים הכספיים. מתוך הבנות אלה נסללה הדרך למינוי משותף של שלושתם כאפוטרופסים קבועים של האם והאישה. וזו אכן הייתה המלצתה של פקידת הסעד לבית המשפט.
כחצי שנה לאחר מכן, בערב ראש השנה, מרכז הגישור קיבל הודעת טלפון מהבעל שבה איחל שנה טובה ואמר: “אנו באמת מעריכים את העזרה הנפלאה שנתתם לנו בהשבתי ובהשבת ילדי לדרך הנכונה, ואני מקווה שזה יישאר לאורך זמן. איני יכול לתאר את תחושותיי ואת מידת הערכתי הרבה לעזרה הגדולה שנתתם לנו”.

גישור הוא הליך לפתרון סכסוכים בהסכמה, המאפשר לסיים מחלוקות לשביעות רצון הצדדים, באווירה מכבדת ותוך שמירת סודיות. המגשר הוא איש מקצוע מוסמך, אובייקטיבי, המנחה את המשא-ומתן ואת השיח בין המשתתפים ומסייע להם לבסס הבנות והסכמות. במרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה של מוזאיקה פותח ומיושם מודל ייחודי של גישור והגיל השלישי.