מוזאיקה המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה בשיתוף עם תכנית “גישורים”  שמחים לחלוק עמכם רעיונות שיכולים להוות בסיס לפעילות שניתן לקיים עם ילדים בכיתות נמוכות וגבוהות כבסיס להפעלה ושיח בנושאם הקשורים ליישוב מחלוקות, גישור ושלום בין אדם לחברו לכבוד יום ט’ באדר.

מטרה: לפתח הכרה בתרומה הייחודית ולפתח כבוד לנקודת המבט של כל חבר בכיתה.

חומרים: דפים וטושים לכולם, מנקי מקטרות.

פתיחה (5 דקות): הציגו את הנושא

פעילות 1 (15 דקות): תרגיל העץ – ייחודיות אישית

 1. חלקו לכל תלמיד דף נייר וגישה לטושים. בקשו מהם לצייר עץ.
 2. בקשו מהם לחזור למעגל לאחר 5 דקות. בקשו מכולם להרים את העצים שלהם באותה העת כדי שכולם יוכלו לראות את הציורים של האחרים.
 3. הפנו את תשומת הלב לשונות באופן ציור העצים. שאלו:
 • איך אתם יודעים שכל אלה עצים?
 • כיצד קשורים ההבדלים בין האופן שבו אנחנו מציירים עצים להבדלים שבין התלמידים בכיתה?
 • מה משותף לכולם?
 • במה אנו שונים?
 • מה טוב בלהיות דומים?
 • מה טוב בשונות שביננו?

הבהירו לתלמידים כי לכולנו יש סגנון אישי/ייחודי. לכל אחד מאיתנו יש נקודות חוזק ותורפה שונות, סגנונות והעדפות שונים, וכולי…

פעילות 2 (25 דקות): מנקי מקטרות – זהות אישית

 1. שאלו את התלמידים מהי המשמעות של “זהות”. הזכירו להם שהדבר מתייחס לאופן שבו אנו תופסים את עצמנו ואת הדברים שיקרים לנו. הציגו בפניהם מספר דוגמאות כגון זכר/נקבה, דתי/חילוני, ערבי/יהודי, רוסי/מרוקאי/אמריקאי וכולי… אמרו לתלמידים כי תרבות, דת, שפה וזהות לאומית מהווים היבטים שונים בזהות האישית שלנו.
 2. בקשו מכל תלמיד שיבחר ארבעה מנקי מקטרות. על התלמידים לפתח צורה/עבודת יצירה/סימן אשר מייצג את האופן שבו הם תופסים את עצמם.
 3. חלקו את הקבוצה לשלוש קבוצות קטנות יותר, כאשר כל אחת מונחית על ידי איש צוות. בקשו מהתלמידים להציג את העבודות שלהם מול שאר הקבוצה, תוך שהם מסבירים מה היא מסמלת ומדוע הסמלים הללו חשובים להם.
 4. חזרו למעגל הכללי. שאלו את הכיתה:
 • מדוע זהות היא היבט חשוב של יחידים/קבוצות?
 • כיצד משפיעה הזהות שלנו על האופן שבו אנו מתייחסים לאחרים בכיתה?