Organizations 4המנהל כמגשר – שמירה על יחסי עבודה תקינים ועל אוירה טובה, כמו גם טיפול בחילוקי דעות בין עובדים, הם רק חלק מאתגרי הניהול שאנו נתקלים בהם בניהול היומיומי. כלי הגישור, כשהם מצויים בארגז הכלים של המנהל, הם כלי חזק וחשוב לשיפור יחסים אישיים ותהליכי תקשורת פנימית בעסקים ובארגונים. בעזרת כלי הגישור יוכל המנהל לשפר ולייעל את תהליכי העבודה שבהם הוא מעורב ועליהם הוא אחראי. הגישור הוא כלי ניהולי חשוב ומשמעותי בידיו של המנהל, ובכוחו לפתור מחלוקות ולשפר מערכות יחסים ובכך את יעילות העסק והארגון. מוזאיקה מציעה מגוון הכשרות למנהלים, מסדנאות חד פעמיות בנושא כלי הגישור ודרכי התמודדות עם שיחות קשות, דרך הסמכות פורמאליות בגישור, ועד ליווי אישי פרטני למנהלים וייעוץ לטיפול במחלוקות וסכסוכים.
העובדים כסוכני תקשורת – נפח העבודה העיקרי בעסק ובארגון, מבוצע על-ידי העובדים. תקשורת יעילה ויחסים בין-אישיים תקינים הם מפתח לסביבת עבודה יעילה וחיוביות. יכולות אלה, הן יכולות שניתן להעניק לעובדים, ובכך להפחית חיכוכים ולשפר את יעילות התקשורת בין העובדים בעסק ובארגון. מוזאיקה מציעה מגוון הכשרות המותאמות לקבוצות עובדים, בנושאי שיפור תקשורת בין-אישית, ייעול תקשורת פנים-ארגונית. מגוון הסדנאות נע בין הרצאות חד-פעמיות ועד סדנאות בנות כמה מפגשים.
הקמת מנגנון יישוב סכסוכים פנים ארגוני – בעסקים ובארגונים בינוניים וגדולים, שמירה על תהליכי עבודה נכונים ויחסי עבודה בריאים היא מהותית לתפקוד תקין. כבכל קבוצה גדולה, גם בעסק ובארגון, חילוקי דעות וסכסוכים הם חלק בלתי נפרד מאתגרי היומיום. ניהול נכון של אתגרים אלה משפיע באופן ישיר על התנהלות הארגון, ועל תפיסתו הפנימית והחיצונית. ולכן לעתים, למען הטיפול המיטבי, רצוי שלא להותיר את הטיפול באתגרים אלה בידיו של הדרג הניהולי הזוטר.
מוזאיקה, שבהנחייתה הוקמו מעל 30 מרכזי גישור ברחבי הארץ, מציעה סיוע וליווי צמוד בהקמת גוף פנים ארגוני ליישוב סכסוכים. התהליך מותאם לכל עסק וארגון באופן פרטני, לפי מאפייני ודרישותיו. בסופו קמה יישות ארגונית, הפועלת כחלק מן המרקם החי של הארגון או העסק, מסייעת בהתמודדות עם סכסוכים ובשיפור תהליכי תקשורת.

בנוסף לקורסים, מוזאיקה מציעה את השירותים הבאים במסגרות עבודה:

  •  גישור – מרכז הגישור מוזאיקה הוא מהותיקים בארץ העוסקים בגישור בסכסוכים מכל הסוגים. התמודדות עם סכסוכים, אם בתוך העסק או הארגון, ואם עם גוף חיצוי אחר, הם חוויה שיכולה לשנות את פני הארגון והעסק. מוזאיקה מציעה שירותי גישור במטרה לסייע לצדדים בהתמודדות מוצלחת עם הסכסוך, כמו גם שירותי ייעוץ ואימון לקראת ההתמודדות עם הסכסוך מחוץ למסגרת הגישור.
  •  בניית הסכמות – עסקים וארגונים רבים, מוצאים עצמם נתונים בחוסר יכולת להניע תהליכים פנים ארגוניים חשובים. לעתים קרובות, מצבים אלה נובעים מאי-הסכמה בין אנשי מפתח בתהליך קבלת ההחלטות, כדוגמת חילוקי דעות בתוך קבוצת ניהול בכירה בנושא אסטרטגי, חילוקי דעות בין בעלים לדרג ניהולי, וכד’. מוזאיקה מציעה סיוע בתהליך בניית הסכמות, בעזרתו של מנחה מנוסה. בכוחו של התהליך, בין אם חד-פעמי ובין אם ארוך טווח, לסייע במתן פתרונות מוסכמים, לסייע בהתמודדות עם חוסר ההסכמה ולשפר את מנגנוני התקשורת הניהולית ותהליכי קבלת ההחלטות לעתיד.