*מבוסס על מקרה אמיתי.  הפרטים שונו למניעת זיהוי.

 יהונתן, בחור מהמגזר הדתי-לאומי, פנה למשרד שידוכים על מנת למצוא בת זוג לחיים. משרד השידוך ביקש את רשותו לתת את מספר הטלפון שלו לבת זוג פוטנציאלית והוא נענה בשמחה. לאכזבתו הרבה, הבחורה לא יצרה עימו קשר – אך מעבר לכך, הוא גם לא שמע ממשרד השידוך שוב. אי התגובה ממשרד השידוך עורר בו זעם רב שכן הוא שילם סכום כסף לא מבוטל תמורת שירותי המשרד והדבר נתפס בעיניו כהפרה של הבטחתם. הקשר בינו ובין משרד השידוכים עלה על שרטון וכך עברה תקופה של שנה שבמהלכה לא הייתה תקשורת בונה בין הצדדים.

רב המליץ ליהונתן להגיע לגישור וזה נענה להצעה והחליט לתת לגישור הזדמנות לפני שהוא פונה לבית משפט.

במהלך הגישור, הסביר בעל חברת השידוכים כי הוא נמנע מלבדוק מה קורה עם קשר לאחר שהוחלפו מספרי טלפון כדי לא “לקלקל” בשגגה את התהליך ולהלחיץ את אחד מהצדדים. עוד הסביר כי ציפה שיהונתן ידווח למשרד אם לא שמע מהבחורה או שהקשר כשל.

בזכות הגישור, הבין בעל החברה את אכזבתו הגדולה של יהונתן, ויהונתן שמע את הסבריו של בעל חברת השידוכים באופן ישיר ובסביבה נעימה ורגועה.

הוסכם בין השניים שיהונתן יקבל שירותי שידוך במשך שנה נוספת בחינם ושבעל החברה יטפל באופן אישי בשידוך שלו.

שני הצדדים יצאו מרוצים, לאחר הבנה הדדית איש את רעהו