הליך בין פוגע ונפגע בתיק פלילי

Court, restorative justice 01צדק מאחה הוא הליך לאיחוי פגיעה, אשר במסגרתו נפגשים פוגע ונפגע המעורבים במעשה פלילי, בהשתתפות נציגי הקהילה. בתהליך, הנפגע מקבל הזדמנות לתיקון הפגיעה; והפוגע מקבל הזדמנות לקחת אחריות על מעשיו ולפעול באופן אקטיבי לתיקון הפגיעה בסיוע הקהילה.

מהו צדק מאחה ומטרתו?
מי משתתף בתהליך?
מה כולל התהליך?
האם אני מוגן במהלך התהליך?
האם התוכנית היא חלק ממערכת אכיפת החוק?
מי יכול לפנות ולבקש לנהל תהליך של צדק מאחה?
מי מנחה את התהליך?
כמה עולה תהליך צדק מאחה?