ליצירת קשר:

02-6732122 ; 052-6553324

gishur@mosaica.org.il

כתובת: גנרל פייר קניג 32, תלפיות, ירושלים, בית מרים, קומה 4

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 53413 י-ם 91533

דרכי הגעה:

באוטבוס – קווים 14, 12, 15, 24, 30
ברכב מהכניסה לירושלים – מתחברים אל כביש בגין דרום, ונוסעים עליו עד היציאה לעבר גולומב. םונים שמאלה אל גולומב, ולאחר מכן ימינה אל יעקב פת. לאחר 250 מטר, פונים ימינה אל דרך משה ברעם, ולאחר 450 מטר נוספים אל האומן. בכיכר, יוצאים ביציאה השנייה. אחרי 56 מטר, פונים ימינה אל הפרסה, יוצאים בכיכר השלישית וממשיכים ישר אל עבר גנרל פייר קינג