פתרון הסכסוך בצורה שטובה בשבילי:

מטרת הגישור היא למצוא פיתרון שטוב בשבילי: העיקרון המוביל את הגישור הינו עקרון ה – WIN-WIN, כלומר הגעה לפיתרון האופטימאלי עבור כל הצדדים לסכסוך. הצדדים הם אלו שמחליטים ומעצבים את ההסכמות בגישור, באווירה מכבדת, תוך שמירת סודיות ועם הנחיה מקצועית של מגשרים מוסמכים.

Work 1

 

למה כדאי לבחור בגישור על דרכים אחרות ליישוב סכסוכים?
כמה מקרים נפתרים בגישור?
האם יש צורך ששני הצדדים יפנו ביחד למרכז גישור?
האם אני יכול להסכים להגיע לגישור אך לא להסכים לפתרון מוצע?
מה קורה אם אין הסכם בסוף הגישור?
כיצד ניתן לאכוף קיום של הסכם גישור?
מיהו המגשר?
מהו אורך הגישור?
כמה עולה גישור?