Family 1קשיים בתפקוד המשפחה וביחסים במשפחה הינם חלק יומיומי ושכיח בחיים של משפחות, הכרוכים במצבי חיים נורמטיביים מגוונים כגון: התנהלות התא המשפחתי (חוקים, מטלות, זמן עם המשפחה), יחסים בין אחים, נושאים הקשורים לבית הספר (ציונים, נוכחות, השמטות, התנהגות), נושאים הקשורים לבילוי וחברים (סוגי פעילויות, מסגרת זמן, זהות החברים) ועוד. בנוסף, שינוי או קושי בחיי כל אחד מבני המשפחה משפיע על כלל המערכת המשפחתית ועל כל תת-מערכת בתוכה.

הסדנאות של מוזאיקה נותנים להורים כלים יישומיים מעולם הגישור כדי:

  • לפתוח את ערוצי התקשורת בתוך המשפחה.
  •  לרכוש כלים לפתרון מחלוקות קיימות יומיומיות שכיחות.
  •  ליצור מנגנון תקשורת לפתרון מחלוקות עתידיות וחיזוק התא המשפחתי.
  •  כלים אינם דבר תיאורטי! במהלך הסדנאות, כל משתתף מתרגל כלים גישוריים על סיטואציות שכיחות מעולם המשפחה, אשר יקנו לו מיומנויות חשובות כהורה.

סוגי הסדנאות:

  •  כלים מגוונים מעולם הגישור לניהול תקשורת בונה: במסגרת ההכשרה, יינתנו להורים כלים מגוונים מעולם הגישור כגון “מסרי אני”; הקשבה אקטיבית; שאלות לגילוי צרכים; שיקוף; ניסוח מחדש ועוד.
  •  כלים מתקדמים להורים אשר צריכים להתמודד עם פתרון בעיות ו/או שיחות קשות: קורס המשך אשר נועד לתת כלים מתקדמים להורים אשר צריכים להתמודד עם פתרון בעיות ו/או שיחות קשות, לדוגמא בעקבות משבר במשפחה (מוות, גירושין, שינוי התא המשפחתי); מחלוקות תדירות בין חברי התא המשפחתי ועוד. במסגרת ההכשרה, יקבלו המשתתפים כלים למיפוי בעייתם ותכנון שיחות בונות עם חברי המשפחה לצורך טיפול בהם. משך ההכשרה ארבע מפגשים של שעתיים.
  •  מתן כלים להורים לתקשר עם ההורה השני/ה, עימו/ה הם נמצאים בתהליכי פרידה או גירושין, על מנת לפתור מחלוקות ולהגיע להסכמות משותפות שיאפשרו הורות משותפת מכובדת ומכבדת. במסגרת הקורס יינתנו כלים להורים לבנות מנגנון של תקשורת שיאפשר הורות בקו, החל מהשיח מול הילדים המשותפים וכלה מנגנון לפתרון משותף של בעיות ודילמות שקשורות בילדים המשותפים.

מהי הלאה?

המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה של מוזאיקה מקיים באופן תדיר תהליכי גישור ואימון ליישוב סכסוכים למשפחות ברחבי ירושלים. משתתפים אשר בתום הסדנאות יחפצו בתהליך אישי ממוקד, לצורך גיבוש הסכמות ובניית ערוצי תקשורת עם שאר חברי המשפחה בהנחיה של מגשרים, יוכלו לקחת חלק בתהליכים אלו במחיר מיוחד למשתפי הסדנה.