ספרו של סמואל הנטינגטון, “התנגשות הציביליזציות” מציג שתי נקודות התייחסות לרב-תרבותיות. האחת הינה זו אשר הוא מתכתב עימה בשתיקה, תפיסה המעלה על נס את מושג הרב-תרבותיות וקוראת לחלוק שוויון וכבוד הדדי עם האחר. השנייה היא זו אשר מזהירה מפני התפוצצות האשליה של רב-תרבותיות, שכן הנטינגטון טוען כי הסכסוך התרבותי הגלובאלי יביא להתנגשות אדירה שבה […]