פעל לניהול הסכסוך שלך באופן עצמאי, בהנחיה אישית: אימון הוא הליך שבו משתתף צד אחד לסכסוך במטרה לבנות אסטרטגיה לניהול ופיתרון הסכסוך.