פתרון הסכסוך בצורה שטובה בשבילי: גישור הוא הליך ליישוב מחלוקות והגעה לפתרון של WIN-WIN, כלומר הגעה לפתרון האופטימאלי שטוב עבור כל הצדדים לסכסוך.