הכשרה זו מיועדת לעובדים קהילתיים, קבוצות פעילים, יועצים ונציגי ארגונים. סדנה/הכשרה זו מעניקה למשתתפיה כלים מעשיים מעולם הגישור ובניית הסכמות לביצוע פרויקטים קהילתיים-חברתיים.