בין קהילות לנציג ממסד; בשיתוף תנועת נוער; עמותות; בתוך ארגוניים מוסדיים