גירושין; חיזוק ערוצי תקשורת בין בני זוג; פיתרון סכסוכים סביב הורות; יחסים בין הורים לילדיהם (קטינים ומבוגרים כאחד); אפוטרופסות; צוואה/ירושה ועוד