בין עסקים; בין לקוחות לנותני שירות; בנושאי שכירות ומכירה, נדל”ן, ועוד