הקמת וועדי בתים; אי תשלום וועד בית; רעש; בנייה ו/או תיקונים בבניין; נזילות; חילוקי דעות בין שכנים ועוד.