הכשרה זו מיועדת להורים המעוניינים בשיפור התקשורת ומערכות היחסים המשפחתיות בחיי היום-יום. הכשרה זו מעניקה למשתתפיה כלים בתקשורת אפקטיבית, תוך התנסות מעשית במצבים שגרתיים בחיי משפחה. כמו כן, מתקיימות סדנאות ייעודיות להורים המצויים בתהליכי פרידה וגירושין.